รับจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม โทร. 063-5462495, 084-1606393

MAGNETIC : SC

SC-0,SC-03,SC-04,SC-05,SC-5-1,SC-N2,SC-N2S,SC-N3,SC-N4,SC-N5,SC-5A,SC-N6

MAGNETIC

ยี่ห้อ                  FUJI      
ประเภท MAGNETIC
รุ่น
SC-0 110V
SC-0 220V
SC-0 24V
SC-03 110V
SC-03 220V
SC-04-0 200V
SC-05 110V
SC-05 220V
SC-05 24V
SC-4-0 110V
SC-4-1 220V
SC-5-1 110V
SC-5-1 220V
SC-N1 110V
SC-N1 220V
SC-N10 220V
SC-N2 110V
SC-N2 220V
SC-N2 380V
SC-N2S 110V
SC-N2S 220V
SC-N2S 380V
SC-N2S 48V
SC-N3 110V
SC-N3 220V
SC-N3 380V
SC-N3 48V
SC-N4 110V
SC-N4 220V
SC-N5 48V
SC-N5A 110V
SC-N5A 220V
SC-N6 220V
   
 
ST1600  
Visitors: 37,656