รับจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม โทร. 063-5462495, 084-1606393

FD09-MGN-NN

FD09-MGN-NN

 Temperature controller

ยี่ห้อ                  RKC   
ประเภท Temperature Controller
รุ่น FD09-MGN-NN
Model CH 102
No. 11G04043
Range  0-300  ํC
ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ     
 100-240 VAC
Output   
RELAY
ST0001  

  • RKC_C100FK05-V.JPG
    C100-FK05-V*NP Temperature Controller ยี่ห้อ RKC ประเภท Temperature Controller รุ่น C100-FK05-V*NP แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 100-240 VAC ช่วงของอุณหภูมิ 0-1000 องศา ...

  • C700FK03-MGN (2).JPG
    C700FK03-MG*N Temperature controller ยี่ห้อ RKC ประเภท Temperature Controller รุ่น C700FK03-MG*N Model No. 09J06002 Range 0-600 ํC ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ 100...

  • PN-4B1C-M (2).JPG
    PN-4B1C-M Temperature controller ยี่ห้อ RKC ประเภท Temperature Controller รุ่น PN-4B-1C-M Model No. 03L0 Range 0-400 ํC ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ 110/220 V Ou...


Visitors: 37,005