รับจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม โทร. 063-5462495, 084-1606393

C900FK05-M*GN


 • RKC_C100FK05-V.JPG
  C100-FK05-V*NP Temperature Controller ยี่ห้อ RKC ประเภท Temperature Controller รุ่น C100-FK05-V*NP แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 100-240 VAC ช่วงของอุณหภูมิ 0-1000 องศา ...

 • FD09-MGN-NN (2).JPG
  FD09-MGN-NN Temperature controller ยี่ห้อ RKC ประเภท Temperature Controller รุ่น FD09-MGN-NN Model CH 102 No. 11G04043 Range 0-300 ํC ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ 1...

 • C700FK03-MGN (2).JPG
  C700FK03-MG*N Temperature controller ยี่ห้อ RKC ประเภท Temperature Controller รุ่น C700FK03-MG*N Model No. 09J06002 Range 0-600 ํC ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ 100...

 • PN-4B1C-M (2).JPG
  PN-4B1C-M Temperature controller ยี่ห้อ RKC ประเภท Temperature Controller รุ่น PN-4B-1C-M Model No. 03L0 Range 0-400 ํC ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ 110/220 V Ou...

Visitors: 37,658