รับจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม โทร. 063-5462495, 084-1606393

Photoelectric Sensor  • omron.png
    Inductive รุ่น Threaded Cylindrical E2E Cylindrical, CENELEC Standard E2E2 Flat Style TL-W Block Style TL-N Subminiature TL-G / Q Flat Style TL-T Compact Square E...


  • ข้อมูลทางเทคนิคของรีเลย์ (Relay Technical Information) รี เลย์จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนของขดลวดเหนี่ยวนำ (Coil) และส่วนของหน้าสัมผัส (Contact) เมื่อเราจ่ายไฟ (สามารถเลือ...  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 37,656