รับจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม โทร. 063-5462495, 084-1606393

Counter


 • CSK4-YK Electromagnetic Counter รุ่น CSK ยี่ห้อ OMRON ประเภท ElectromagneticCounter รุ่น CSK4-YK แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 24VDC จำนวนหลักในการนับ 4 หลัก เครื่องกลกา...

 • CSK4-YKW Electromagnetic Counter รุ่น CSK ยี่ห้อ OMRON ประเภท ElectromagneticCounter รุ่น CSK4-YKW แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 220 VAC จำนวนหลักในการนับ 4 หลัก เครื่อง...

 • CSK4-YK Electromagnetic Counter รุ่น CSK ยี่ห้อ OMRON ประเภท ElectromagneticCounter รุ่น CSK4-YK แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 220 VAC จำนวนหลักในการนับ 6 หลัก เครื่องก...

 • H7AN-2DM Digital Counter รุ่น H7AN ยี่ห้อ OMRON ประเภท DIgital Counter รุ่น H7AN-2DM แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 100-240 VAC จำนวนหลักในการนับ LED 2 หลัก จำนวน stage 1...

 • H7CN-XLN Digital Counter รุ่น H7CN ยี่ห้อ OMRON ประเภท DIgital Counter รุ่น H7CN-XHN แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 12-24 VDC , 100-240 VAC จำนวนหลักในการนับ LED 4 หลัก โ...

 • H7CN-XLN , COUNTER , OMRON
  H7CN-XLN Digital Counter รุ่น H7CN ยี่ห้อ OMRON ประเภท DIgital Counter รุ่น H7CN-XLN แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 12-24 VDC , 100-240 VAC จำนวนหลักในการนับ LED 4 หลัก โ...

 • H7CX-A11 Multifunction Preset Counter รุ่น H7CX-A (48x48mm.) ยี่ห้อ OMRON ประเภท Counter รุ่น H7CX-A11 ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ 100-240VAC จำนวน Digit 6 จำนวน Sta...

 • H7CX-A114-N , COUNTER , OMRON
  H7CX-A114-N Multifunction Preset Counter รุ่น H7CX-A (48x48mm.) ยี่ห้อ OMRON ประเภท Counter รุ่น H7CX-A114-N ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ 100-240 VAC จำนวน Digit 4 จำ...

 • H7CX-A114D1-N Multifunction Preset Counter รุ่น H7CX-A (48x48mm.) ยี่ห้อ OMRON ประเภท Counter รุ่น H7CX-A114D1-N ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ 12-24 VDC / 24 VAC จำนวน D...

 • OMRON_H7CX-A-N , COUNTER , OMRON
  H7CX-A-N Multifunction Preset Counter รุ่น H7CX-A (48x48mm.) ยี่ห้อ OMRON ประเภท Counter รุ่น H7CX-A-N ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ 100-240VAC จำนวน Digit 6 จำนวน Sta...

 • H7CX-AD-N , COUNTER , OMRON
  H7CX-AD-N Multifunction Preset Counter รุ่น H7CX-A (48x48mm.) ยี่ห้อ OMRON ประเภท Counter รุ่น H7CX-AD-N แหล่งไฟอินพุต 12-24 VDC จำนวน Digit 6 จำนวน Stage ...

 • H7CX-A4D-N , COUNTER , OMRON
  H7CX-A4D-N Multifunction Preset Counter รุ่น H7CX-A (48x48mm.) ยี่ห้อ OMRON ประเภท Counter รุ่น H7CX-A4D-N ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ 12-24 VDC จำนวน Digit 4 จำนวน ...

 • H7CX-AD-N Multifunction Preset Counter รุ่น H7CX-A ยี่ห้อ OMRON ประเภท Counter รุ่น H7CX-ASD-N แหล่งไฟอินพุต 12-24 VDC จำนวน Digit 6 จำนวน Stage 1 Extern...

 • H7CX-AW-N Multifunction Preset Counter รุ่น H7CX-A (48x48mm.) ยี่ห้อ OMRON ประเภท Counter รุ่น H7CX-AW-N ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ 100-240VAC จำนวน Digit 6 จำนวน S...

 • H7CX-A4W-N Multifunction Preset Counter รุ่น H7CX-A ยี่ห้อ OMRON ประเภท Counter รุ่น H7CX-A4W-N ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ 100-240 VAC จำนวน Digit 4 จำนวน Stage 2 ...

 • H7CX-AUD1-N Multifunction Preset Counter รุ่น H7CX-A (48x48mm.) ยี่ห้อ OMRON ประเภท Counter รุ่น H7CX-AUD1-N แหล่งไฟอินพุต 12-24 VDC จำนวน Digit 6 จำนวน St...

 • H7EC-N Self-Powered Counter : H7EC ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ / มีแบตเตอรี่ภายในตัว / ตัวเลขแสดงผล LCD 8 หลัก ยี่ห้อ OMRON ประเภท Counter รุ่น H7EC-N สี เทา จำนวน ...

 • H7EC-NV Self-Powered Counter : H7EC ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ / มีแบตเตอรี่ภายในตัว / ตัวเลขแสดงผล LCD 8 หลัก ยี่ห้อ OMRON ประเภท Counter รุ่น H7EC-NV สี เทา จำนว...

 • OMRON_H7CX-R11D1-N_1.jpg
  H7CX-R11D1-N H7CX-R-series Digital Tachometer รุ่น H7CX-R (48x48mm.) ยี่ห้อ OMRON ประเภท Tachometer รุ่น H7CX-R11D1-N ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ 12-24 VDC / 24 VAC จำ...
Visitors: 36,999